دسته‌ها

تجارت با اورآسیا قربانی اشتباهی پیش پا افتاده

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ارمنستان

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ارمنستان: ‏ تجارت با اورآسیا قربانی اشتباهی پیش پا افتاده کشور ارمنستان به عنوان یکی از اعضای اتحادیه اقتصادی اورآسیا و تنها عضو این اتحادیه که با ایران مرز زمینی دارد، نقش پررنگ و تأثیرگذاری در پذیرش ایران به عنوان عضو ناظر اورآسیا و توسعه روابط اقتصادی با اعضای […]