۰۴:۴۲ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶
561 بازدید
پ
دسته‌ها

گزارش مقایسه آمار اقتصادی ارمنستان در ژانویه-اکتبر ۲۰۲۲ با ژانويه-اکتبر ۲۰۲۱

-رشد حجم اقتصادی. ۱۴/۵ درصد
-رشد حجم تولیدات. ۹/۹ درصد
-رشد خدمات. ۲۷/۹ درصد
-رشد تجارت ۱۵/۵ درصد
-رشد ساخت وساز ۱۴/۴ درصد
-رشد صادرات. ۷۱/۲ درصد
– رشد واردات. ۶۳/۵ درصد

رشد اقتصادی ماه اکتبر ۲۰۲۲،
درمقایسه با اکتبر ۲۰۲۱
– رشد حجم اقتصادی ۱۷/۵ درصد
-رشد تولیدات. ۹/۷ درصد
-رشد خدمات. ۳۴/۹ درصد
-رشد حجم تجارت. ۲۳/۱ درصد
-رشد ساخت وساز. ۱۵/۱ درصد
-رشد صادرات. ۱۲۰ درصد
-رشد واردات. ۷۴/۴ درصد

اشتراک گذاری