۱۲:۰۸ ۱۴۰۲/۰۱/۲۵
268 بازدید
پ
دسته‌ها

فعالین اقتصادی آلمان در ارمنستان

 

به گزارش کانال تلگرامی وزارت اقتصاد ارمنستان، روز جمعه آرمان خوجویان و رافائل کئورگیان معاونین وزیر اقتصاد ارمنستان، با هیئت فعالین اقتصادی آلمان دیدار وگفتگو نمودند.
در این دیدار مقامات ارمنستان با استقبال از سفر هیئت کارآفرینان آلمان به ارمنستان، دیدارهای متقابل را با اهمیت دانسته و تبادل تجربه ها را الزام آور و بر اجرای برنامه های مشترک تاکید نمودند.
در ادامه این دیدار، کارآفرینان آلمانی نیز ضمن ارائه فعالیت‌های خود، سوالاتی در مورد بخشهای مختلف اقتصاد و شرایط سرمایه‌گذاری در ارمنستان را مطرح نمودند.
طرفین همچنین مسائل مربوط به تحکیم امکانات جدید در روابط متقابل اقتصادی را بررسی و بر همکاری در بخشهای کشاورزی، ساختمان، جنگلکاری وصنایع شیمیایی تاکید نمودند.
در ادامه این دیدار طرفین بر اجرای برنامه های مشترک آموزشی اشاره و تاکید نمودند که این امر بر تقویت کارایی و دانش متخصصین تاثیری مستقیم داشته و باعث پیشرفت اقتصادی خواهد بود.

اشتراک گذاری