۰۳:۵۷ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
369 بازدید
پ
دسته‌ها

دبیر شورای امنیت ارمنستان: موضوع گذرگاه برای ارمنستان، خط قرمز بوده و این مسئله بررسی نخواهد شد !!!

 

به گزارش آرمن پرس، مهر گریگوریان دبیر شورای امنیت ارمنستان، در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه، ارمنستان همواره آماده گفتگو در مورد رفع انسداد از مسیرهای ارتباطی منطقه می باشد، افزوده، ولی موضوع گذرگاه بررسی نخواهد شد، این برای ارمنستان خط قرمز می باشد.
گریگوریان اشاره نمود که از آغاز فعالیتهای گروه کاری سه جانبه برای رفع انسداد از مسیرهای ارتباطی منطقه، ارمنستان همواره به اطلاع همه رسانده که آماده است تا مسائل رفع انسداد را در چارچوب دو مفهوم بررسی نماید. اولین مسئله این است که زیرساختهایی که مورد بحث قرار دارند، باید مسیرهای تحت حاکمیت ارمنستان باشند، دوم، تمامی آنها باید تحت قوانین جمهوری ارمنستان باشند. در چارچوب این اصول، ما همواره آماده بوده و امروز هم برای بررسی تا رسیدن به رفع انسداد آمادگی داریم، موضوعی که به نظر من برای ارمنستان هم از اهمیت خاصی برخوردار است. اما مسئله گذرگاه بررسی نخواهد شد، این خط قرمز مااست.
در مورد این سوال، که آیا پس از رفع انسداد، کنترل گمرکی می‌تواند از طرف سازمان بین‌المللی به اجرا درآید، گریگوریان گفت: اینچنین موضوعی در حال حاضر در دستور کار نمیباشد، نظریه هایی مطرح شده اند، اما طرحی آماده در این مورد، هنوز وجود ندارد.

اشتراک گذاری