۰۱:۴۵ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
75 بازدید
پ
دسته‌ها

حجم تجارت ارمنستان در دوماه اول ۲۰۲۴ ۵میلیارد و ۳۳۶میلیون و۳۸۰ هزار دلار

 

امارات متحده عربی،
در جایگاه نخست

امارات متحده عربی شریک اول تجاری ارمنستان

به گزارش آرمن پرس، براساس آمار رسمی منتشر شده، حجم تجارت خارجی ارمنستان، طی دوماه اول سال ۲۰۲۴، بالغ بر ۵میلیارد و ۳۳۶میلیون و ۳۸۰هزار دلار شده، که نسبت به مدت مشابه سال قبل دوبرابر شده است.
طبق آمار ارائه شده، تجارت با کشورهای اوراسیا ۲/۱برابر افزایش یافته و به مبلغ ۲میلیارد و ۱۵۴میلیون و ۷۸۴هزار دلار رسیده، اما تجارت با کشورهای اتحادیه اروپا با ۱۹درصد کاهش، به ۳۲۲میلیون و ۸۳۸هزار دلار رسیده.
صادرات ارمنستان طی این دو ماه، به کشورهای اوراسیا مبلغ ۵۳۵میلیون و ۹۱۰هزار دلار بوده، که نسبت به مدت مشابه سال قبل مقدار ۰/۷درصد کاهش یافته. در این بین صادرات به روسیه و بلاروس کاهش و صادرات به قزاقستان و قرقیزستان، افزایش یافته است.
صادرات ارمنستان به کشورهای اتحادیه اروپا نیز ۲۶/۸درصد کاهش نشان داده و به مبلغ ۸۵میلیون و ۱۴۰هزار دلار رسیده. همزمان صادرات به بلژیک ۳/۸برابر، بلغارستان ۳/۷برابر افزایش و صادرات به فرانسه، آلمان و لهستان کاهش یافته است.
براساس این آمار، صادرات ارمنستان در حال افزایش بوده و صادرات به امارات متحده عربی رشد چشمگیری یافته و صادرات به هنگ کنگ نیز درحال افزایش می باشد.
طی دوماه اول سال۲۰۲۴، صادرات ارمنستان به مبلغ ۲میلیارد و ۵۶۹میلیون و ۸۰۹هزار دلار رسیده.
بیشترین صادرات ارمنستان به کشور امارات متحده عربی بوده که به مبلغ یک میلیارد ۱۹۷میلیون و ۴۱۹هزار دلار رسیده، که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۷/۴برابر شده است.
در بخش صادرات ارمنستان، روسیه در مقام دوم قرار گرفته و طی این دوماه مبلغ ۵۱۰میلیون و ۳۴۱هزار دلار کالا به روسیه صادر شده، که نسبت به دوماه سال۲۰۲۳، مقدار ۰/۸درصد کاهش یافته است.
در مقام سوم کشور چین قرار دارد، که طی دوماه اول سال۲۰۲۴، صادرات ارمنستان به این کشور به مبلغ ۲۶۶میلیون و ۳۳۳هزار دلار بوده، که نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۳، مقدار ۴/۱برابر افزایش یافته است.
واردات ارمنستان طی این دوماه از کشورهای اوراسیا به یک میلیارد و ۶۱۸میلیون و ۸۷۵هزار دلار بوده، که نسبت به دوماه سال قبل ۳/۵برابر شده و در همین مدت، واردات از اتحادیه اروپا با ۱۵/۷درصد کاهش به مبلغ ۲۳۷میلیون و ۸۲۴هزار دلار رسیده است.

اشتراک گذاری