۱۱:۱۹ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
69 بازدید
پ
دسته‌ها

آمار تردد پایانه مرزی نوردوز از تاریخ 21 الی 26بهمن ماه 1402

 

تهران معاونت‌ دیپلماسی وزارت امور خارجه

-مسافر ورودی ایرانی و خارجی  3240 نفر
-مسافر خروجی ایرانی و خارجی 3206 نفر
مجموع تردد ورود و خروج مسافر ایرانی و خارجی  6446 نفر

اتوبوس ورودی  30 دستگاه
اتوبوس خروجی  31 دستگاه
مجموع تردد اتوبوس های ورودی و خروجی  61 دستگاه

مجموع کامیون‌های ورودی  981 دستگاه
مجموع کامیون‌های خروجی  1029 دستگاه
جمع کل ترددکامیون‌های ورودی و خروجی 2010 دستگاه

اشتراک گذاری